Stalo se něco podobného někdy u nás?

Od roku 1998, kdy jsou klinické studie sledovány s oporou v právních předpisech, nebyl žádný takový případ v ČR zaznamenán. V klinických hodnoceních léčiv nejsou závažné zdravotní komplikace způsobené testovaným lékem časté. Pacienti jsou sledováni z pohledu bezpečnosti náročněji a častěji než v běžné klinické praxi.