SP-CAU-027

Postup pro hodnocení dopadu do rozpočtu

Cíl:
Stanovit postup pro posuzování dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění. 

 

platné znění účinné od 26. 10. 2018


Uvedený postup je uplatněn ve správních řízeních s vydanou první hodnotící zprávou anebo vrácena k novému projednání po 1. 10. 2012.

 

pdf.png SP-CAU-027-Postup pro hodnocení dopadu do rozpočtu

 

archiv:

metodika vydání účinnost

pdf.png SP-CAU-027

3. 4. 2. 2015 - 25. 10. 2018

pdf.png SP-CAU-027

2. 30. 11. 2012 - 3. 2. 2015

pdf.png SP-CAU-027

1. 1. 10. 2012 - 29. 11. 2012