SP-CAU-021

Metodika stanovení úhrady u složených léčivých přípravků

Cíl:

Stanovit metodiku pro stanovení úhrady u složených léčivých přípravků dle §39c odstavec 2 a plně hrazeného přípravku ve skupině v příloze 2 v souladu s § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

 

znění účinné od 1. 8. 2010 - zrušeno 14. 3. 2011

 

archiv:

metodika vydání

účinnost  

SP_CAU_021 SP_CAU_021 1.

 1. 8. 2010 - 14. 3. 2011