SP-CAU-020

Metodika stanovení fixované úhrady

Cíl:

Stanovit metodiku pro stanovení základní úhrady v individuálních správních řízeních v souladu s ustanovením §39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění (fixovaná úhrada).

 

platné znění účinné od 11. 4. 2011

Uvedený postup je uplatněn pouze ve správních řízeních zahájených do 30. 11. 2011.

 

pdf.png SP-CAU-020-Fixovaná_úhrada

 

archiv:

metodika vydání účinnost 

pdf.pngSP-CAU-020                  

1. 2. 7. 2010 - 10. 4. 2011