SP-CAU-015

Metodika odvození hodnot koeficientu

Cíl:

Odvození hodnot koeficientů použitých při úpravě úhrady dle ustanovení § 16 vyhlášky č. 92/2008 Sb. pro libovolný poměr sil léčivých látek.

 

platné znění účinné od 1. 3. 2015

Uvedený postup je uplatněn pouze ve správních řízeních zahájených do 30. 11. 2011.

 

pdf.png SP-CAU-015-Metodika odvození hodnot koeficientů

 

archiv:

metodika vydání účinnost 

pdf.png SP-CAU-015

2. 1. 10. 2011 - 28. 2. 2015

pdf.png SP-CAU-015 

1. 10. 9. 2009 - 30. 9. 2011