SP-CAU-011

Postup stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků opatřením obecné povahy

Cíl:

Stanovit postup pro vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje výše a podmínky úhrady léčivých přípravků, aby byl v souladu s právním řádem a minimalizovat tak riziko nezákonnosti vydaného opatření.

 

platné znění účinné od 25. 3. 2019

 

pdf.png SP-CAU-011-Postup stanovení výše a podmínek úhrady opatřením obecné povahy


archiv:

metodika vydání účinnost 

pdf.png SP-CAU-011

8. 12. 5. 2017 - 24. 3. 2019

pdf.png SP-CAU-011

7. 13. 12. 2016 - 11. 5. 2017

pdf.png SP-CAU-011

6. 11. 2. 2016 - 12. 12. 2016

pdf.png SP-CAU-011

5. 16. 7. 2014 - 10. 2. 2016

pdf.png SP-CAU-011

4. 18. 9. 2013 - 15. 7. 2014

pdf.png SP-CAU-011

3. 14. 3. 2012 - 17. 9. 2013

pdf.png SP-CAU-011

2. 26. 1. 2011 - 13. 3. 2012

pdf.png SP-CAU-011                

1. 8. 1. 2010 - 25. 1. 2011