Souhrny k hodnotícím zprávám 2020


 


 


 

Datum vydání Souhrn k HZ (pdf) Spisová značka Léčivý přípravek Léčivá látka Indikace stručně*
21.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS328237/2019 Takhzyro lanadelumab hereditární angioedém
17.9.2020 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS181622/2018 Xarelto rivaroxaban prevence CMP
16.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS189735/2020 Blincyto blinatumomab ak.lymfoblast.leukemie
15.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS162143/2020 Pegasys peginterferon alfa hepatitida B a C
15.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS179708/2020 Elocta eftomoroktolog alfa hemofilie
8.9.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS308886/2019 Nerlynx neratinib karcinom prsu
7.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS78980/2020 Tecentriq atezolizumab karcinom plic
3.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS168313/2020 Rybelsus semaglutid diabetes mellitus 2.typu
2.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS229264/2019 Jorveza budesonid zánět jícnu
1.9.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS82535/2020 Kanuma sebelipáza alfa deficit lysozomál.kyselé lipázy
26.8.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS78285/2020 Esbriet pirfenidon idiopatická plicní fibróza
24.8.2020 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS86413/2019 Erleada apalutamid nemet.kastr.rezist.ca prostaty
21.8.2020 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS121916/2019 Opdivo nivolumab metastazující melanom
21.8.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS30986/2020 Emgality galkanezumab profyl.léčba migrény
18.8.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS75075/2020 Mayzent siponimod sek.progr.roztroušená skleróza
12.8.2020 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS101126/2019 Ferinject železitá sůl nedostatek železa
6.8.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS158391/2020 Tadalafil Accord tadalafil plicní arteriální hypertenze
5.8.2020 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS87665/2020 Bavencio avelumab karcinom ledvin
4.8.2020 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS85942/2019 Praluent alirokumab snížení hladiny tuku
3.8.2020 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS121916/2019 Opdivo nivolumab metastazující melanom

* „Indikace stručně“ uvádí onemocnění, posuzované podmínky úhrady jsou uvedeny v Souhrnu