Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům referralu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k referralu, jehož výsledky je třeba ve stanovených termínech implementovat. Výše uvedené prováděcí rozhodnutí Evropské komise/dohoda CMDh má též dopad na povolení souběžného dovozu pro souběžně dovážené léčivé přípravky, je-li registrace dováženého léčivého přípravku referralem dotčena, případně je-li referralem dotčena registrace referenčního léčivého přípravku pro léčivý přípravek souběžně dovážený.  

Datum vydání Článek Léčivá látka Dotčené léčivé přípravky Rozhodnutí EK/ Dohoda CMDh Stanoveno předložení změny typu IB Postupné stahování do:* 
24.11.2017 31 kontrastní látky obsahující gadolinium (kyselina gadobenová, gadobutrol, gadodiamid, kyselina gadopentetová, kyselina gadoterová, gadoteridol, gadoversetamid, kyselina gadoxetová)

Seznam LP, ke kterým je třeba předložit změnu registrace:

Gadolinium - seznam LP - změna registrace.xlsx, soubor typu xlsx, (11,39 kB)

 

Seznam LP k pozastavení registrace - Ústav odkládá pozastavení o 12 měsíců (více informací zde):

Gadolinium - seznam LP - pozastavení registrace.xlsx, soubor typu xlsx, (10,57 kB)

Rozhodnutí EK - gadolinium.pdf, soubor typu pdf, (224,58 kB)

 

Přílohy I-IV - gadolinium.pdf, soubor typu pdf, (539,85 kB)

   
10.11.2017 31 lidský koagulační faktor VIII

Lidský koagulační faktor VIII - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (11,65 kB)

Rozhodnutí EK - lidský koagulační faktor VIII.pdf, soubor typu pdf, (198,99 kB)

 

Příloha I-III - lidský koagulační faktor.pdf, soubor typu pdf, (668,56 kB)

   
21.9.2017 31 vankomycin

Vankomycin - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (11,45 kB)

Rozhodnutí EK - vankomycin.pdf, soubor typu pdf, (177,44 kB)

 

Opravená příloha I-III - vankomycin.pdf, soubor typu pdf, (769,06 kB)

   
31.7.2017 31 LP obsahující laktosu kravského původu určené pro i.v./i.m. použití u akutních alergických stavů

LP obsahující laktosu kravského původu - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,46 kB)

Dohoda CMDh - laktosa kravského původu.pdf, soubor typu pdf, (435,71 kB)

 

Příloha I-IV - laktosa kravského původu.pdf, soubor typu pdf, (212,41 kB)

 ano  
26.6.2017 30 etoposidum (Vepesid)  

Rozhodnutí EK - Vepesid.pdf, soubor typu pdf, (178,08 kB)


Příloha I-III - Vepesid.pdf, soubor typu pdf, (383,88 kB)

   
23.6.2017 31 LP, pro něž byla provedena klinická a/nebo bioanalytická část studií bioekvivalence ve společnosti Micro Therapeutic Research Labs

Micro Therapeutic Research Labs - seznam dotčených LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10 kB)

Rozhodnutí EK - Micro Therapeutic Research Labs.pdf, soubor typu pdf, (225,13 kB)


Příloha I-III - Micro Therapeutic Research Labs.pdf, soubor typu pdf, (372,21 kB)

   
8.5.2017 30 amitriptylin (Saroten)

Saroten - seznam dotčených LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10,6 kB)

Rozhodnutí EK - Saroten.pdf, soubor typu pdf, (182,69 kB)

 

Příloha I-III - Saroten.pdf, soubor typu pdf, (787,85 kB)

   
22.3.2017 31 dienogest/ethinylestradiol (LP indikované k léčbě akné)

Dienogest-ethinylestradiol - seznam zahrnutých LP.xlsx, soubor typu xlsx, (11,2 kB)

Rozhodnutí EK - dienogest/EE.pdf, soubor typu pdf, (176,96 kB)

 

Příloha I - III - dienogest/EE.pdf, soubor typu pdf, (159,46 kB)

   
9.3.2017 30 enoxaparin (Lovenox)

Lovenox - seznam zahrnutých LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10,48 kB)

Rozhodnutí EK - Lovenox.pdf, soubor typu pdf, (220,29 kB)

 

Příloha I-IV - Lovenox.pdf, soubor typu pdf, (1,14 MB)

   
14.12.2016 107q cyproterone/ethinylestradiol

Cyproterone-ethinylestradiol - pouze LP zahrnuté v závěrečné zprávě ze studie.xlsx, soubor typu xlsx, (10,36 kB)

Dohoda CMDh - EMEA-H-N-PSR-J-0003.pdf, soubor typu pdf, (132,97 kB)

 

Příloha I-III - EMEA-H-N-PSR-J-0003.pdf, soubor typu pdf, (70,27 kB)

 

Dohoda CMDh - EMEA-H-N-PSR-J-0005.pdf, soubor typu pdf, (133,07 kB)

 

Příloha I-III - EMEA-H-N-PSR-J-0005.pdf, soubor typu pdf, (61,48 kB)

 

Dohoda CMDh - EMEA-H-N-PSR-J-0006.pdf, soubor typu pdf, (133,6 kB)

 

Příloha I-III - EMEA-H-N-PSR-J-0006.pdf, soubor typu pdf, (59,72 kB)

   
12.12.2016 31 metforminum

Metforminum - seznam zahrnutých LP.xlsx, soubor typu xlsx, (13,56 kB)

Rozhodnutí EK - metforminum.pdf, soubor typu pdf, (176,93 kB)

 

Příloha I-III - metforminum.pdf, soubor typu pdf, (744,92 kB)

 

do SmPC a PIL je třeba implementovat tento text (opraveno znění  bodu 4.5 SmPC):

Metforminum - text k implementaci.pdf, soubor typu pdf, (320,79 kB)

   
5.12.2016 31 LP, v jejichž registraci se jako výrobní závod uvádí Pharmaceutics International Inc, Maryland, USA

Pharmaceutics International Inc - seznam zahrnutých LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10,26 kB)

Rozhodnutí EK - Pharmaceutics International Inc.pdf, soubor typu pdf, (221,73 kB)

 

Příloha I-III - Pharmaceutics International Inc.pdf, soubor typu pdf, (132,6 kB)

   
22.9.2016 31 LP, pro něž byla provedena klinická a/nebo bioanalytická část studií bioekvivalence ve dvou lokalitách společnosti Semler

V ČR není registrovaný žádný LP

Rozhodnutí EK - Semler.pdf, soubor typu pdf, (225,71 kB)

 

Příloha I-III - Semler.pdf, soubor typu pdf, (367,47 kB)

   
22.9.2016 30 fentanyl (Durogesic)

Durogesic - seznam dotčených LP.xlsx, soubor typu xlsx, (13,71 kB)

Rozhodnutí EK - Durogesic.pdf, soubor typu pdf, (176,84 kB)

 

Příloha I-III - Durogesic.pdf, soubor typu pdf, (588,35 kB)

   
8.9.2016 31 LP, pro něž byla provedena klinická a/nebo bioanalytická část studií bioekvivalence v prostorách společnosti Alkem

Alkem - seznam LP.xlsx, soubor typu xlsx, (9,71 kB)

Rozhodnutí EK - Alkem.pdf, soubor typu pdf, (223,68 kB)

 

Příloha I-III - Alkem.pdf, soubor typu pdf, (135,39 kB)

   
29.6.2016 31 Inhalační LP s obsahem kortikosteroidů indikované k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (beklometason, budesonid, flutikason-propionát)

Inhalační LP s obsahem kortikosteroidů - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (11,3 kB)

Rozhodnutí EK - Inhalační LP s obsahem kortikosteroidů.pdf, soubor typu pdf, (178,04 kB)


 

Příloha_I-III - Inhalační LP s obsahem kortikosteroidů.pdf, soubor typu pdf, (445,3 kB)

-  
28.4.2016 30 ganciklovir (Cymevene)

Cymevene - seznam dotčených LP.xls, soubor typu xls, (26 kB)

Rozhodnutí EK - Cymevene.pdf, soubor typu pdf, (177,71 kB)

 

Příloha I-III - Cymevene.pdf, soubor typu pdf, (474,83 kB)

-  
31.3.2016 31 fusafungin

Fusafungin - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,01 kB)

Příloha I-III - fusafungin.pdf, soubor typu pdf, (143,65 kB)

 

 

24.2.2016 107q trimetazidin

Trimetazidin - pouze LP zahrnuté v závěrečné zprávě ze studie.xlsx, soubor typu xlsx, (10,44 kB)

Dohoda CMDh - EMEA-H-N-PSR-0001.pdf, soubor typu pdf, (72,42 kB)

 

Dohoda CMDh - EMEA-H-N-PSR-J-0002.pdf, soubor typu pdf, (72,78 kB)

 

Příloha I-III - trimetazidin.pdf, soubor typu pdf, (1,3 MB)

 

 

14.1.2016 31 ambroxol/bromhexin

Ambroxol - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (12,09 kB)

 

Bromhexin - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,47 kB)

Rozhodnutí EK - ambroxol a bromhexin.pdf, soubor typu pdf, (2,64 MB)

ano

 

15.12.2015 (oprava rozhodnutí EK ze dne 10.9.2012) 30 cefuroximum natricum (Zinacef)

Zinacef - seznam dotčených LP.xlsx, soubor typu xlsx, (11,67 kB)

Oprava rozhodnutí - Zinacef.pdf, soubor typu pdf, (216,5 kB)

 

Opravená příloha I-III.pdf, soubor typu pdf, (509,42 kB)

 

 

20.8.2015 30 amoxicillinum (Amoxil)

Amoxil - seznam dotčených LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10,48 kB)

Rozhodnutí EK - Amoxil.pdf, soubor typu pdf, (176,77 kB)

 

Oprava rozhodnutí - Amoxil.pdf, soubor typu pdf, (151,86 kB)

 

Opravená příloha I-III - Amoxil.pdf, soubor typu pdf, (1,02 MB)

 

 

14.8.2015 31 adrenalinové autoinjektory

Adrenalinové autoinjektory - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,22 kB)

Rozhodnutí EK - adrenalinové autoinjektory.pdf, soubor typu pdf, (174,33 kB)

 

Příloha I-IV - adrenalinové autoinjektory.pdf, soubor typu pdf, (291,13 kB)

-

 

16.7.2015 31 LP, pro něž byla provedena klinická část studií bioekvivalence v prostorách společnosti GVK Biosciences Hyderabad

GVK Biosciences Hyderabad - seznam LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10,15 kB)

Rozhodnutí EK - GVK Biosciences Hyderabad.pdf, soubor typu pdf, (180,73 kB)

 

Příloha I-III - GVK Biosciences Hyderabad.pdf, soubor typu pdf, (1,26 MB)

 

 

20.5.2015 31 ibuprofen/dexibuprofen (LP pro systémové použití)

Ibuprofen - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (12,6 kB)

Dohoda CMDh - ibuprofen.pdf, soubor typu pdf, (65,54 kB)

 

Příloha I-IV - ibuprofen.pdf, soubor typu pdf, (1,93 MB)

ano

 

22.4.2015 31 kodein (k léčbě kašle a nachlazení u pediatrické populace) 

Kodein - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,14 kB)

Dohoda CMDh - kodein.pdf, soubor typu pdf, (47,58 kB)

 

Příloha I-IV - kodein.pdf, soubor typu pdf, (365,79 kB)

-

pouze pro LP Pleumolysin:

16.3.2016

 

Informace o omezení používání pro léčbu kašle a nachlazení u dětí je k dispozici zde

25.3.2015 31 hydroxyzin

Hydroxyzin - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,74 kB)

Dohoda CMDh - hydroxyzin.pdf, soubor typu pdf, (45,42 kB)

 

Příloha I-IV - hydroxyzin.pdf, soubor typu pdf, (211,29 kB)

ano

 14.4.2016

19.1.2015 30 mometason-furoát (Nasonex)

Nasonex - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,44 kB)

Rozhodnutí EK - Nasonex.pdf, soubor typu pdf, (176,19 kB)

 

Příloha I-III - Nasonex.pdf, soubor typu pdf, (421,1 kB)

 

 

16.12.2014 31 kolistimethát sodná sůl a kolistin

Kolistimethát sodná sůl, kolistin - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,81 kB)

Rozhodnutí EK - kolistimethát sodná sůl a kolistin.pdf, soubor typu pdf, (174,31 kB)

 

Příloha I-III - kolistimethát sodná sůl a kolistin.pdf, soubor typu pdf, (349,49 kB)

-

 

16.12.2014 30 felodipinum (Plendil)

Plendil - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,09 kB)

Rozhodnutí EK - Plendil.pdf, soubor typu pdf, (174,71 kB)

 

Příloha I-III - Plendil.pdf, soubor typu pdf, (388,52 kB)

 

 

28.11.2014 30 lidocaine/prilocaine (EMLA krém)

EMLA krém - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,73 kB)

Rozhodnutí EK - EMLA krém.pdf, soubor typu pdf, (174,95 kB)

 

Příloha I-III - EMLA krém.pdf, soubor typu pdf, (522,52 kB)

 

 

19.11.2014 31 valproát a příbuzné látky

Valproát a příbuzné látky - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (11,34 kB)

Valproát - dohoda CMDh.pdf, soubor typu pdf, (113,36 kB)

 

Přílohy I-V.pdf, soubor typu pdf, (896,31 kB)

ano

 

19.11.2014 31 testosteron

Testosteron - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (11,14 kB)

Testosteron - dohoda CMDh.pdf, soubor typu pdf, (93,43 kB)

 

Přílohy I-V.pdf, soubor typu pdf, (362,02 kB)

ano

 

30.10.2014 31 bromocriptinum

Bromocriptinum - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,85 kB)

Rozhodnutí EK - Bromocriptinum.pdf, soubor typu pdf, (787,42 kB)

-

 

30.9.2014 31 levonorgestrel

Levonorgestrel - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,49 kB)

Rozhodnutí EK - Levonorgestrel.pdf, soubor typu pdf, (1,21 MB)

-

 

4.9.2014 31 diacerein

Diacerein - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,81 kB)

Rozhodnutí EK - Diacerein.pdf, soubor typu pdf, (879,38 kB)

-

 

4.9.2014 31 Renin-angiotensin system (RAS)-acting agents

ARB - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (26,47 kB)

 

ACE - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (24,7 kB)

Rozhodnutí EK - RAS.pdf, soubor typu pdf, (860,15 kB)

ano

 

26.8.2014 30 Oktreotid (Sandostatin LAR)

Sandostatin LAR - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,9 kB)

Rozhodnutí EK - Sandostatin LAR.pdf, soubor typu pdf, (2,01 MB)

 

 

26.8.2014 30 Oktreotid (Sandostatin)

Sandostatin - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,42 kB)

Rozhodnutí EK - Sandostatin.pdf, soubor typu pdf, (2,05 MB)

 

 

19.8.2014 31 estradiol (LP s vysokou koncentrací estradiolu pro topické použití)

Estradiol - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,83 kB)

Rozhodnutí EK - Estradiol.pdf, soubor typu pdf, (1,89 MB)

-

 

6.8.2014 30 quetiapinum (Seroquel a Seroquel XR)

Seroquel a Seroquel XR - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (15,25 kB)

Rozhodnutí EK - Seroquel/Seroquel XR.pdf, soubor typu pdf, (176,4 kB)

 

Příloha I-III - Seroquel/Seroquel XR.pdf, soubor typu pdf, (980,22 kB)

 

 

14.7.2014 31 domperidonum

Domperidonum - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,9 kB)

Rozhodnutí EK - Domperidonum.pdf, soubor typu pdf, (2,12 MB)

-

 

23.6.2014 31 zolpidem

Zolpidem - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,79 kB)

Rozhodnutí EK - Zolpidem - 1.část.pdf, soubor typu pdf, (1,19 MB)

 

Rozhodnutí EK - Zolpidem - 2.část.pdf, soubor typu pdf, (1,12 MB)

ano

 

21.3.2014 30 ceftriaxonum (Rocephin)

Rocephin - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,21 kB)

Rozhodnutí EK - Rocephin.pdf, soubor typu pdf, (1,66 MB)

-

 

17.1.2014 31 thiokolchikosid

Thiokolchikosid - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,93 kB)

Rozhodnutí EK - thiokolchikosid.pdf, soubor typu pdf, (168,02 kB)

 

Příloha I-IV - thiokolchikosid.pdf, soubor typu pdf, (212,58 kB)

-

pouze pro tobolky:

1.9.2014

16.1.2014 31 combined hormonal contraceptives

CHC - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (21,5 kB)

Rozhodnutí EK - Combined hormonal contraceptives, soubor typu pdf, (167,64 kB)


Příloha I-IV, soubor typu pdf, (2,48 MB)

ano

rozhodnutí vydaná k datu do 21.5.2014: 

27.11.2014

 

rozhodnutí vydaná k datu od 28.5.2014 do 30.7.2014:

26.1.2015

 

rozhodnutí vydaná k datu od 6.8.2014 do 26.11.2014:

27.3.2015

 

rozhodnutí vydaná k datu od 3.12.2014:

26.5.2015

 

Seznam LP, kterých se netýká postupné stahování.xlsx, soubor typu xlsx, (11,41 kB)

20.12.2013 31 metoklopramid (pouze metoklopramid)

Metoklopramid - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (10,07 kB)

Rozhodnutí EK - metoklopramid, soubor typu pdf, (2,07 MB)

-

pouze pro tablety:

30.9.2014

19.12.2013 31 a 107i hydroxyethyl škrob (HES, infuzní roztoky)

HES - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (10,16 kB)

Rozhodnutí EK - HES, soubor typu pdf, (2,45 MB)

ano

 5.11.2014

18.12.2013 31 dihydroergotoxin

Dihydroergotoxin - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (9,88 kB)

Rozhodnutí EK - dihydroergotoxin, soubor typu pdf, (700,11 kB)

-

 5.11.2014

23.10.2013 31 SABA (terbutaline, salbutamol, hexoprenaline, ritodrine, fenoterol, isoxsuprine)

SABA - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (9,96 kB)

SABA - Dohoda CMDh, soubor typu docx, (110,91 kB)

 

Přílohy I-V, soubor typu pdf, (282,19 kB)

-

 18.5.2014

11.10.2013 31 ketokonazol (orální užití)

Ketokonazol - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (9,87 kB)

Rozhodnutí EK - ketokonazol, soubor typu pdf, (175,29 kB)

 

příloha I-III, soubor typu pdf, (137,54 kB)

-

 
27.9.2013 31 dihydroergokristin

Dihydroergokristin - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (9,87 kB)

Rozhodnutí EK - dihydroergokristin, soubor typu pdf, (521,66 kB)

-

 
27.9.2013 31 nicergolinum

Nicergolinum - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (9,88 kB)

Rozhodnutí EK - nicergolinum, soubor typu pdf, (812,51 kB)

-

 
25.9.2013 30 ciclosporinum (Sandimmun Neoral)

Sandimmun Neoral - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (10,83 kB)

Rozhodnutí EK - Sandimmun Neoral.pdf, soubor typu pdf, (172,73 kB)

 

Oprava rozhodnutí - Sandimmun Neoral.pdf, soubor typu pdf, (170,84 kB)

 

Opravená příloha - Sandimmun Neoral.pdf, soubor typu pdf, (951,14 kB)

-

 
 25.9.2013 30  ciclosporinum (Sandimmun) 

Sandimmun - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (9,88 kB)

Rozhodnutí EK - Sandimmun, soubor typu pdf, (172,73 kB)

 

Oprava rozhodnutí - Sandimmun, soubor typu pdf, (170,97 kB)


Opravená příloha - Sandimmun, soubor typu pdf, (1,09 MB)

-

 
25.9.2013 31 diklofenak (systémové lékové formy)

Diklofenak - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (13,31 kB)

Rozhodnutí EK - Diklofenak, soubor typu pdf, (175,57 kB) 

 

Příloha I-III, soubor typu pdf, (1,2 MB)

-

 3.6.2014
18.9.2013 107i Numeta

Numeta - seznam LP zahrnutých do procedury.xlsx, soubor typu xlsx, (9,92 kB)

Numeta - Dohoda CMDh, soubor typu pdf, (32,13 kB)

 

Přílohy I-VI, soubor typu pdf, (183,24 kB)

-

 16.6.2014
13.9.2013 31 železo (intravenózně podávané LP)

IV železo - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xlsx, (10,18 kB)

Rozhodnutí EK - IV železo, soubor typu pdf, (1,6 MB)

-

 24.5.2014
12.9.2013 30 teikoplanin (Targocid)

Targocid (teikoplanin) - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xls, (25,5 kB)

Rozhodnutí EK - Targocid (teikoplanin), soubor typu pdf, (2,4 MB)

-

 
5.9.2013 107i flupirtin

-

Rozhodnutí EK - Flupirtin.pdf, soubor typu pdf, (177,6 kB)

 

Oprava rozhodnutí a přílohy I-IV.pdf, soubor typu pdf, (813,16 kB)

-

 
25.7.2013 107i cyproteroni acetas/ethinylestradiolum (2 mg/0,035 mg)

CPA-EE - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xls, (26 kB)

Rozhodnutí EK - CPA-EE, soubor typu pdf, (1,49 MB)

-

 31.12.2013
26.6.2013 31 codeine

Codeine - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xls, (28 kB)

Codeine - Dohoda CMDh, soubor typu pdf, (69,98 kB) 

 

Přílohy I-IV, soubor typu pdf, (615,62 kB)

ano

 29.4.2014
24.6.2013 31 cilostazol -

Rozhodnutí EK - cilostazol, soubor typu pdf, (1,52 MB)

-

 
29.5.2013 107i tetrazepam

Tetrazepam - seznam LP zahrnutých do procedury, soubor typu xls, (25,5 kB)

Rozhodnutí EK - tetrazepam, soubor typu pdf, (511,42 kB)

-

 

 

 

 

* Datum, uvedené v posledním sloupci tabulky výše, stanoví den, do něhož je možné postupně stahovat z trhu/oběhu léčivý přípravek, odpovídající údajům a dokumentaci před provedením změny, související s proběhlým referralem (dle čl. 31 nebo 107i). Toto datum bylo stanoveno s ohledem:

  • na maximální lhůtu, do níž je držitel rozhodnutí o registraci povinen požádat Ústav o změnu registrace, související s daným referralem,
  • na zákonem stanovené maximální lhůty pro jednotlivá řízení s přihlédnutím ke každému typu změny
  • na dobu, po kterou může být po schválení dané změny povoleno postupné stažení  léčivého přípravku, odpovídajícího údajům a dokumentaci před provedením změny, z trhu/oběhu. Tato doba je vždy určována individuálně v rozmezí od 0-180 dnů, a to vždy v návaznosti na důvody, uvedené v rozhodnutí Komise/dohodě CMDh, odůvodňující možnost či nemožnost postupného stahování.

Upozorňujeme držitele rozhodnutí o registraci, že je třeba zajistit, aby po datu, uvedeném v posledním sloupci tabulky výše, nebyl léčivý přípravek, odpovídající údajům a dokumentaci před provedením změny, související s daným referralem, uváděn na trh, distribuován, dodáván do oběhu, vydáván a používán při poskytování zdravotních služeb. Po tomto datu pak na trhu i v oběhu bude pouze léčivý přípravek, odpovídající údajům a dokumentaci po provedené změně, související s daným referralem.