Přípravek je ve SpLP, současně došlo k registraci stejného LP, může běžet současně přípravek v SpLP s registrovaným přípravkem?

Ne, při registraci léčivého přípravku již nejsou splněny podmínky SpLP (tj. ta podmínka, že přípravek nesmí být registrován), předkladatel SpLP by měl nahlásit MZ ČR a SÚKL tuto novou skutečnost a sám SpLP ukončit; ukončit SpLP může i předkladatel. Předkladatel by měl také zajistit po ukončení SpLP stažení LP z lékáren a od distributorů.