Požadavky nové legislativy - registrace

Dne 2.4.2013 nabyla účinnosti novela zákona o léčivech a dne 1.9.2013 nabyla účinnosti novela registrační vyhlášky. Představujeme nejvýznamnější změny v oblasti registrací, farmakovigilance a klinických hodnocení formou otázek a odpovědí.    

 

Podrobnější informace zazní na seminářích pořádaných sekcí registrací.  

Další informace Vám poskytnou pracovníci sekce registrací.

 

Otázky a odpovědi v oblasti farmakovigilance a klinických hodnocení jsou dostupné v příslušných sekcích.