Pokyny a formuláře

   

Léčiva - distribuce - pokyny

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Doplňuje
DIS-15 verze 3 Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv NE 6.11.2013 DIS-15 verze 2  
DIS-14
verze 1
Zásilky humanitární pomoci obsahující léčivé přípravky NE 19.01.2009 DIS-14  

DIS-13 Doplněk 3 (2. 3. 2016)

Hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků - Doplněk 3 NE 02.03.2016 DIS-13 Doplněk 2  DIS-13

DIS-13
verze 4

Hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků ANO 01.04.2011  DIS-13 verze 3  
DIS-13 verze 5

Hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků

NE 01.05.2017 DIS-13 verze 4 a Doplněk 3  
DIS-10
verze 3

Oznámení zahájení distribuční činnosti na území ČR / Oznámení změny v údajích o distributorovi provádějícím distribuční činnost na území ČR / Oznámení ukončení distribuční činnosti na území ČR

ANO 07.10.2016 DIS-10 verze 2  
DIS-8
verze 5
Žádost o povolení/změnu v povolení k distribuci léčivých přípravků NE 22.9.2014 DIS-8 verze 4  

Léčiva - distribuce - formuláře

            Název Angl. verze Platnost od
Žádost o zřízení účtu Žádost o zřízení účtu a přidělení přihlašovacích údajů pro distributory NE 22.02. 2011

Hlášení změn údajů

Hlášení změn údajů nepodléhajících Žádosti o změnu v povolení k distribuci léčivých přípravků

NE 07.10.2016