Pokyny a formuláře

   

Léčiva - distribuce - pokyny

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Doplňuje
DIS-15 verze 3 Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv NE 6.11.2013 DIS-15 verze 2  
DIS-14
verze 1
Zásilky humanitární pomoci obsahující léčivé přípravky NE 19.01.2009 DIS-14  
DIS-13 verze 5

Hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků

ANO 01.05.2017,
účinnost 01.09.2017
DIS-13 verze 4 a Doplněk 3  
DIS-10
verze 4

Oznámení zahájení distribuční činnosti na území ČR / Oznámení změny v údajích o distributorovi provádějícím distribuční činnost na území ČR / Oznámení ukončení distribuční činnosti na území ČR

NE 02.10.2018 DIS-10 verze 3  
DIS-8
verze 6
Žádost o povolení/změnu v povolení k distribuci léčivých přípravků NE 02.10.2018 DIS-8 verze 5  

Léčiva - distribuce - formuláře

            Název Angl. verze Platnost od
Žádost o zřízení účtu Žádost o zřízení účtu a přidělení přihlašovacích údajů pro distributory ANO 22.02. 2011

Hlášení změn údajů

Hlášení změn údajů nepodléhajících Žádosti o změnu v povolení k distribuci léčivých přípravků

NE 01.11.2018