Pokyny a formuláře

K problematice hraničních přípravků se vztahují níže uvedené obecné pokyny:
 

UST-19 verze 3

Žádost o vydání rozhodnutí, zda výrobek je léčivým přípravkem.  

 

UST-30 verze 4

Základní principy rozlišování humánních léčivých přípravků od jiných výrobků.