Pokyn PHV-7 verze 1 k vytváření, obsahu a distribuci edukačních materiálů

SÚKL informuje o vydání aktualizovaného pokynu PHV-7 verze 1 Požadavky SÚKL k vytváření, obsahu a distribuci edukačních materiálů určených pro zdravotnické pracovníky a pacienty platného od 15. 3. 2019.  

V pokynu PHV-7 Státní ústav pro kontrolu léčiv blíže vymezuje pojmy a upravuje podmínky poskytování informací a podkladů SÚKL v oblasti vytváření a distribuce edukačních materiálů určených pro zdravotnické pracovníky a pacienty. Nově je v pokynu popsaná tvorba a distribuce společných edukačních materiálů.

Pokyn je v příloze doplněn šablonou Průvodního dopisu a také šablonou Distribučního plánu.

Aktualizovaný pokyn PHV-7 verze 1 je právně závazný, vychází z legislativních požadavků, stejně jako z návrhů držitelů rozhodnutí o registraci účastnících se veřejného připomínkového řízení.

Pokyn je platný od 15. 3. 2019

Překlad pokynu do anglického jazyka bude vydán následně.

V případě dotazů týkajících se pokynu se obraťte na e-mailovou adresu: farmakovigilance@sukl_cz.

 

Odbor farmakovigilance

18. 3. 2019