Platby za změny registrací

 

Novela náhradové vyhlášky - platby za změny registrací

Dne 15.10.2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „náhradová vyhláška“), kterou se mění náhrady výdajů za odborné úkony.  

 

Platby za změny registrací do účinnosti novely náhradové vyhlášky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pravidlech placení náhrad výdajů za změny registrací podané do nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „náhradová vyhláška“).