Otázky a odpovědi

Co jsou potraviny určené pro zvláštní výživu?

Potraviny určené pro zvláštní výživu jsou definovány ve vyhlášce č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.  

Jaký je rozdíl mezi doplňky stravy a volně prodejnými léčivými přípravky?

V lékárně je dostupná celá řada doplňků stravy a volně prodejných léčivých přípravků a mnohdy tedy bývá pro spotřebitele obtížné vyznat se v záplavě těchto výrobků.  

Je možné stejnou látku, která je obsažena v registrovaném léčivém přípravku, použít také v potravinách určených pro zvláštní výživu nebo v doplňcích stravy?

Příloha č. 13 vyhlášky č. 54/2004 Sb. definuje seznam látek, které je možné přidávat do potravin určených pro zvláštní výživu.  

Kdo a jakým způsobem v ČR schvaluje doplňky stravy?

Regulace doplňků stravy spadá do kompetence Ministerstva zemědělství (MZe ČR).  

Kdo a jakým způsobem v ČR schvaluje potraviny určené pro zvláštní výživu?

Regulace potravin určených pro zvláštní výživu spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).  

Mohou potraviny určené pro zvláštní výživu obsahovat látky, které nejsou uvedené v příloze č. 13 k vyhlášce č. 54/2004 Sb.?

Ano, ale posuzování a schvalování potravin určených pro zvláštní výživu nespadá do kompetence SÚKL a je třeba se obrátit na MZ ČR, odbor ochrany veřejného zdraví (OVZ).