Související informace

   

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti FIRST PHARMA s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení platnosti povolení k distribuci společnosti FIRST PHARMA s.r.o.  

 

Informace o ukončení pozastavení distribuční činnosti společnosti Duchcovská distribuční s.r.o.

SÚKL informuje o ukončení pozastavení činnosti distributora léčiv Duchcovská distribuční s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv J.J.F. CENTAURUS, spol. s r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci – ROMAX INVEST s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti ROMAX INVEST s.r.o.  

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv WebCash s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Duchcovská distribuční s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv FIRST PHARMA s.r.o.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti P & F medical care s. r. o.

SÚKL informuje o zrušení platnosti povolení k distribuci společnosti P & F medical care s. r. o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci – PRAKTIK AREA s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti PRAKTIK AREA s.r.o.    

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv P & F medical care s.r.o.  

 

Hlášení dodávek léčivých přípravků dle DIS-13

SÚKL informuje, že dne 13. 1. 2016 bylo zprovozněno náhradní řešení pro webovou aplikaci hlášení DIS13 viz pokyn DIS-13 verze 4 a  DIS-13 Doplněk 2 (13.1.2016).  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti MaxPharma s.r.o. (nyní FIALA trade s.r.o.)

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti MaxPharma s.r.o.  

 

Upozornění pro distributory – narušování celistvosti balení registrovaných léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv („Ústav“) upozorňuje distributory na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o léčivech“).