Související informace

   

Informace o prohlášení o neshodě s pravidly SDP - aktualizace

SÚKL informuje o vydání aktualizovaného Prohlášení o neshodě s pravidly SDP distributorovi léčiv B. BRAUN Medical s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv B.Braun Medical s.r.o.  

 

Informace o stažení prohlášení o neshodě s pravidly SDP

SÚKL informuje o stažení vydaného Prohlášení o neshodě s pravidly SDP distributorovi léčiv Movianto Česká republika s.r.o.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti WebCash s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení platnosti povolení k distribuci společnosti WebCash s.r.o., IČ 025 13 706.  

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Informace o prohlášení o neshodě s pravidly SDP

SÚKL informuje o vydání Prohlášení o neshodě s pravidly SDP distributorovi léčiv B. BRAUN Medical s.r.o.  

 

Informace o prohlášení o neshodě s pravidly SDP

SÚKL informuje o vydání Prohlášení o neshodě s pravidly SDP distributorovi léčiv Movianto Česká republika s.r.o.  

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti FIRST PHARMA s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení platnosti povolení k distribuci společnosti FIRST PHARMA s.r.o.  

 

Informace o ukončení pozastavení distribuční činnosti společnosti Duchcovská distribuční s.r.o.

SÚKL informuje o ukončení pozastavení činnosti distributora léčiv Duchcovská distribuční s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv J.J.F. CENTAURUS, spol. s r.o.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci – ROMAX INVEST s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti ROMAX INVEST s.r.o.  

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv WebCash s.r.o.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Duchcovská distribuční s.r.o.