Kontakty

   

Požadované obecné informace týkající se klinického hodnocení, případně jakékoli jiné dotazy

Obecné dotazy volejte v době od 10:00 do 11:00 nebo 13:00 až 14:00 hodin

 • MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků, tel.: 272 185 817, e-mail: alice.nemcova@sukl_cz
 • MUDr. Tomáš Boráň, vedoucí Oddělení klinického hodnocení léčiv tel.: 272 185 854, e-mail: tomas.boran@sukl_cz
Požadované konkrétní informace ke klinické části jednotlivých klinických hodnocení.
 • MUDr. Alice Němcová, alice.nemcova@sukl_cz , tel. 272 185 817 
 • MUDr. Lucie Kraváčková, lucie.kravackova@sukl_cz , tel. 272 185 848 
 • MUDr. Jitka Lišková, jitka.liskova@sukl_cz , tel. 272 185 713 
 • MUDr. Tomáš Boráň, tomas.boran@sukl_cz , tel. 272 185 854 
 • MUDr. Alena Trunečková, alena.truneckova@sukl_cz , tel. 272 185 208 
 • MUDr. Alena Zdeňková, alena.zdenkova@sukl_cz , tel. 272 185 943 
 • MUDr. Eva Hrušková-Reinová, Eva.Hruskova@sukl_cz , tel. 272 185 317
 • MUDr. Ondřej Palán, Ondrej.Palan@sukl_cz , 272 185 327
 • MUDr. Alžběta Holá, Alzbeta.Hola@sukl_cz , 272 185 342
 • MUDr. Karolína Klieštiková, Karolina.Kliestikova@sukl_cz, 272 185 870
 • MUDr. Natálie Bočková, Natalie.Bockova@sukl_cz, 272 185 884
 • MUDr. Kateřina Strnadová, Katerina.Strnadova@sukl_cz, 272 185 887

Dotazy na pracovníky volejte přednostně v době od 13:00 do 14:00 hodin, v jinou dobu lze využít e-mailový kontakt.

Koordinátoři VHP procedur:
 • Mgr. Markéta Čermáková, Marketa.cermakova@sukl_cz , tel. 272 185 321
 • Mgr. Hana Hábová, Hana.Habova@sukl_cz , tel. 272 185 370

Dotazy na pracovníky volejte přednostně v době od 13:00 do 14:00 hodin, v jinou dobu lze využít e-mailový kontakt.

 Informace a dotazy k farmakovigilanci v KH:
 • MUDr. Tomáš Boráň, tomas.boran@sukl_cz, tel. 272 185 854

Dotazy na pracovníky volejte přednostně v době od 13:00 do 14:00 hodin, v jinou dobu lze využít e-mailový kontakt.

Požadované konkrétní informace k farmaceutické části jednotlivých klinických hodnocení.
 • Pro dotazy týkající se chemických LP: Ing. Tereza Stefflová, tereza.stefflova@sukl_cz , tel. 272 185 212 
 • Pro dotazy týkající se biologických/biotechnologických LP: Ing. Blanka Sejkotová, blanka.sejkotova@sukl_cz , tel. 272 185 774

Obecné dotazy k farmaceutické dokumentaci volejte pouze v úterý v době od 13:00 do 14:30, v případě potřeby v jinou dobu lze využít e-mail.

FAX: 272 185 816