Nový formulář CAUn-01_Žádost o přepis maximální ceny/výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

Informace žadatelům pro podávání žádostí o přepis maximální ceny/výše a podmínek úhrady z hrazených léčivých přípravků/potravin pro zvláštní lékařské účely na nehrazené totožné léčivé přípravky/potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje žadatele o novém webovém formuláři pro podání žádosti o přepis maximální ceny/výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely zveřejněnému k 22.11.2017 na http://www.sukl.cz/leciva/formulare-pro-podani-zadosti včetně pokynů pro vyplnění a odeslání formuláře a průvodce instalací (Předpoklady správného fungování formulářů-průvodce instalací).

SÚKL doporučuje žadatelům seznámit se s novými pokyny pro odeslání tohoto formuláře. Při volbě odeslání na e-podatelnu nebo do datové schránky dojde stisknutím příslušného tlačítka k automatickému odeslání formuláře, a proto bude nutné přílohy, které chce žadatel spolu se žádostí předložit, uložit přímo do formuláře ještě před jeho odesláním.

Ve způsobu odesílání formulářů o stanovení/změnu/zrušení maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady zatím nedochází k žádné změně. SÚKL připravuje i pro tyto formuláře převedení na novou technologii a po její realizaci bude žadatele informovat.

V případě jakýchkoli potíží při vyplňování nebo odesílání formuláře je možné kontaktovat pracovníky Oddělení validace a administrativní podpory na lince 272 185 763.

Sekce cenové a úhradové regulace
22.11.2017