Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Opdivo 10mg/ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Opdivo, 10 mg/ml inf. cnc. sol. 1x10 ml.  

SÚKL informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Opdivo, 10 mg/ml inf. cnc. sol. 1x10 ml, šarže číslo AXF5541, doba použitelnosti 01/2019. Padělané balení bylo v německé jazykové verzi a bylo zachyceno na území Turecka. Číslo šarže neodpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Opdivo, 10 mg/ml inf. cnc. sol. 1x10 ml, společnost Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Anglie, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána do České republiky.

Léčivý přípravek Opdivo, 10 mg/ml inf. cnc. sol. 1x10 ml je v ČR registrován centralizovanou procedurou (EU/1/15/1014/002) a je indikován k léčbě melanomu a dalších typů rakoviny u dospělých.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Opdivo, 10 mg/ml inf. cnc. sol. 1x10 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
14.11.2017