Názvy léčivých přípravků

REG-29: Metodika k posuzování přijatelnosti názvů léčivých přípravků pro účely registračního řízení

Ústav informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání metodického pokynu REG-29 verze 4.  Tento pokyn nahrazuje REG-29 verze 3 s platností od 1. 1. 2017.  

 

Otázky a odpovědi - názvy léčivých přípravků

Seznam otázek a odpovědí doplňující praktické informace týkající se aktualizovaného metodického pokynu Ústavu REG-29 verze 4.  

 

Kontakt