Mohou potraviny určené pro zvláštní výživu obsahovat látky, které nejsou uvedené v příloze č. 13 k vyhlášce č. 54/2004 Sb.?

Ano, ale posuzování a schvalování potravin určených pro zvláštní výživu nespadá do kompetence SÚKL a je třeba se obrátit na MZ ČR, odbor ochrany veřejného zdraví (OVZ).  

Uvádění těchto potravin do oběhu je regulováno zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Citované právní předpisy rovněž vymezují povinnosti výrobce či dovozce před uvedením těchto potravin do oběhu.