Lze použít přípravek ze specifického léčebného programu pro jinou indikaci, než pro kterou je určen SpLP?

Ne, přípravek ze SpLP specifického léčebného programu je možné použít pouze v souladu s Rozhodnutím o schválení SpLP MZ ČR, tzn. je třeba dodržet podmínky pro indikaci, vymezenou populaci, i přímo pracoviště, která mohou přípravek ze SpLP použít.