Kontakty

 • MUDr. Tomáš Boráň
  Ředitel sekce registrací
  tel.: 272 185 854
  tomas.boran@sukl_cz
 • MVDr. Tomáš Radiměřský
  Vedoucí oddělení posuzování preklinické a klinické dokumentace
  tel.: 272 185 284
  Dotazy vztahující se k posuzování klinické a preklinické dokumentace prosíme zasílejte na adresu: tomas.radimersky@sukl_cz
 • Ing. Helena Daněčková
  Ředitelka odboru posuzování farmaceutické dokumentace
  tel.: 272 185 805
  Dotazy vztahující se k posuzování farmaceutické dokumentace a dotazy související se stanoviskem k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku, zasílejte na adresu helena.daneckova@sukl_cz
 • Mgr. Veronika Bártová
  Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace změn a souběžného dovozu
  tel.: 272 185 801
  Dotazy vztahující se k souběžnému dovozu léčivých přípravků zasílejte na adresu: veronika.bartova@sukl_cz
 • Ing. Eva Horová
  Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace změn a souběžného dovozu
  tel.: 272 185 892
  Dotazy vztahující se ke změnám v registraci (především identifikace změn typu I) zasílejte na adresu: eva.horova@sukl_cz
 • MUDr. Jitka Vokrouhlická
  Ředitelka odboru koordinace a regulace
  Dotazy vztahující se k otázkám k procedurám vzájemného uznávání (MRP) a decentralizovaným procedurám (DCP) a otázkám k činnosti koordinační skupiny CMDh prosíme zasílejte na adresu: jitka.vokrouhlicka@sukl_cz   
 • Ing. Irena Lukáčová
  Ředitelka odboru administrativní a procesní podpory
  tel.: 272 185 226
  Dotazy vztahující se k obecným procedurálním otázkám prosíme zasílejte na adresu
  : irena.lukacova@sukl_cz

 

 • Dotazy vztahující se k předkládání dokumentace k žádostem o registraci a o prodloužení platnosti registrace léčivých přípravků a dotazy k platbám za tyto žádosti prosíme zasílejte na adresu: validace@sukl_cz  

 • Dotazy vztahující se k předkládání dokumentace k žádostem o MRP změny registrací léčivých přípravků, dotazy k platbám za tyto žádosti a dotazy týkající se procesní problematiky MRP změn registrací prosíme zasílejte na adresu: mrp@sukl_cz  

 • Dotazy vztahující se k předkládání dokumentace k žádostem o národní změny registrací léčivých přípravků, dotazy k platbám za tyto žádosti a dotazy týkající se procesní problematiky národních změn registrací prosíme zasílejte na adresu: nar@sukl_cz  

 • Dotazy vztahující se k léčivým přípravkům, které se souběžně dovážejí z České republiky do jiných členských států, prosíme zasílejte na adresu: parallelimport@sukl_cz

   

 • Bc. Lucie Mrázková
  Sekretariát ředitele sekce registrací
  tel.: 272 185 804
  lucie.mrazkova@sukl_cz