Kdy je třeba předložit žádost o prodloužení platnosti registrace léčivého přípravku?

Změny v předkládání žádostí o prodloužení platnosti registrace v souvislosti s § 34 odst. 1 novely zákona o léčivech naleznete na http://www.sukl.cz/leciva/zmena-v-predkladani-zadosti-o-prodlouzeni-platnosti.

Seznam léčivých přípravků, u nichž končí platnost registrace do 2. 1. 2014 (vztahují se na ně stávající pravidla pro předkládání žádostí o prodloužení platnosti registrace), a seznam léčivých přípravků, u nichž končí platnost registrace od 3. 1. 2014 do 31. 3. 2014 (první přípravky, na které se vztahuje lhůta pro předložení žádosti o prodloužení 9 měsíců před uplynutím platnosti registrace), naleznete na http://www.sukl.cz/seznam-lecivych-pripravku-u-nichz-skonci-platnost-rozhodnuti-4.