Kdo hradí přípravky v mezičase mezi schválením SpLP MZ ČR a stanovením ceny a úhrady pro konkrétní přípravek v SpLP?

Pokud je SpLP schválen a nemá stanovenu maximální cenu a úhradu, je nutný jiný způsob hrazení (z veřejných zdravotních prostředků je možné jeho hrazení pouze po rozhodnutí revizního lékaře, i když je SpLP schválen, ale zatím nemá stanovenu maximální cenu a úhradu). V mezidobí může být přípravek  hrazen předkladatelem, pacientem nebo zdravotnickým zařízením.