Kdo a jakým způsobem v ČR schvaluje doplňky stravy?

Regulace doplňků stravy spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR).  

Regulace doplňků stravy spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR). Vztahuje se na ni zákon č. 110/1997Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o potravinách; jeho úplné znění je ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 224/2008 Sb.) a vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin (dále jen prováděcí právní předpis). Postup pro výrobce či dovozce při uvádění doplňku stravy do oběhu závisí na jeho složení.

Doplňky stravy obsahující látky stanovené v prováděcím právním předpisu: podle § 3d zákona o potravinách jsou výrobci i dovozci povinni před prvním uvedením doplňku stravy do oběhu zaslat MZ ČR český text označení, který bude uveden na obalu výrobku (tzv. notifikace).

Doplňky stravy obsahující látky jiné než stanovené v prováděcím právním předpisu:  podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o potravinách lze tyto výrobky uvádět do oběhu pouze po předchozím souhlasu MZ ČR (tj. před jejich uvedením do oběhu je MZ ČR musí schválit). Podkladem pro schválení je odborné vyjádření Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o zdravotní nezávadnosti.