Jednání CHMP 11. - 14. září 2017

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 11. - 14. září 2017  

Kladná doporučení k novým léčivým přípravkům:

 • Elebrato Ellipta (fluticasone furoate / umeclidinium / vilanterol)
 • Tremfya (guselkumab)
 • Nyxoid (naloxone)
 • Tookad (padeliporfin)
 • Trelegy Ellipta (fluticasone furoate / umeclidinium / vilanterol)
 • VeraSeal (human fibrinogen/human thrombin)
 • Zejula (niraparib)
 • Zubsolv (buprenorphine / naloxone)
Kladné doporučení k novým generickým léčivým přípravkům:
 • Imatinib Teva B.V. (imatinib)
 • Miglustat Gen.Orph (miglustat)
 • Ritonavir Mylan (ritonavir)
Kladné doporučení k novým biosimilárním léčivým přípravkům:
 • Cyltezo (adalimumab)
 • Ontruzant (trastuzumab)
Záporná doporučení k novým léčivým přípravkům po přezkoumání
 • Adlumiz (anamorelin hydrochloride)
 • Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech
 • Masipro (masitinib)
Kladná doporučení k rozšíření terapeutických indikací:
 • Benlysta (belimumab)
 • Tasigna (nilotinib)
 • Firazyr (icatibant)
 • Stribild (elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil)
Záporná doporučení k rozšíření terapeutických indikací:
 • Raxone (idebenone)
Doporučení k veřejnému zdraví:
 • Factor VIII
Zpětvzetí žádosti:
 • Fulphila (pegfilgrastim)
 • Ogivri (trastuzumab)
 • Tigecycline Accord (tigecycline)
 • Opdivo (nivolumab)
Celá zpráva z jednání CHMP je k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/09/news_detail_002809.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1.