Je možné zapojení dalších subjektů do SpLP než těch, které jsou v rozhodnutí o SpLP uvedeny?

Není. Jakákoli změna by musela být schválena – např. nové pracoviště, více pacientů, další distributor, nová dg. S ohledem na skutečnost, že na MZ ČR je vyřizována žádost zahájením a provedením správního řízení, po vydání rozhodnutí do daného SpLP již nezasahují. Někdy lze požádat o výše uvedené změny formou nového SpLP.