Je možné stejnou látku, která je obsažena v registrovaném léčivém přípravku, použít také v potravinách určených pro zvláštní výživu nebo v doplňcích stravy?

Příloha č. 13 vyhlášky č. 54/2004 Sb. definuje seznam látek, které je možné přidávat do potravin určených pro zvláštní výživu.  

Látky uvedené v příloze č. 13 se vztahují pouze na potraviny určené pro zvláštní výživu. Jedná se o vitaminy, minerály, aminokyseliny a další látky, které jsou přítomné v běžných potravinách, ovoci, zelenině, apod. Jsou samozřejmě přítomné i v léčivých přípravcích, nicméně toto není důvod, proč by nesměly být přidávány do potravin určených pro zvláštní výživu (v léčivých přípravcích jsou navíc obvykle ve vyšším množství).

Doplňky stravy jsou samostatnou kategorií potravin a jsou regulovány vyhláškou č. 225/2008 Sb.. Požadavky na jejich složení jsou uvedeny v přílohách k této vyhlášce. Vyhláška č. 54/2004 Sb. se na doplňky stravy nevztahuje.