Jaké budou v souvislosti s novelou ZoL stanovované lhůty pro doplnění ze strany žadatele u žádostí o registraci, žádostí o prodloužení platnosti registrace a žádostí o změnu typu II?

Dle § 31 odst. 5 písm. c) novely zákona o léčivech bude Ústav pro žádosti o registraci národní cestou, o prodloužení platnosti registrace a žádosti o změnu typu II národní cestou podané od 2. 4. 2013 stanovovat lhůtu pro doplnění žádosti ze strany žadatele tak, aby byla přiměřená okolnostem (rozsahu požadovaných doplnění).