Jak je takový léčivý přípravek hrazen?

Hrazení přípravku zákon o léčivech neřeší. Tyto přípravky ještě nemohou mít stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění, protože neprošly základním výzkumem k ověření bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti přípravku, ani jeho nákladové efektivity.