Jak budou v souvislosti s novelou zákona o léčivech vyřizovány žádosti o registraci, o prodloužení registrace, žádosti o změny registrace a žádosti o povolení souběžného dovozu, v rámci kterých jsou řešeny texty SPC, PIL a údajů uváděných na obalech?

Informace o vyřizování žádostí o registraci léčivých přípravků cestou národní i MRP/DCP, prodloužení platnosti registrace a změny registrace léčivých přípravků registrovaných cestou národní i MRP/DCP a žádosti o povolení souběžného dovozu léčivého přípravku v souvislosti s § 32 odst. 1 zákona o léčivech naleznete na - http://www.sukl.cz/leciva/zmena-ve-vyrizovani-zadosti-o-registraci-prodlouzeni .