Jak budou označeny texty k přípravku (SPC, PIL, údaje uváděné na obalech) zaslané současně s rozhodnutím/sdělením/oznámením poštou (tj. fyzickým osobám bez datové schránky nebo osobám sídlícím v zahraničí)?

Na textech SPC, PIL a údajů uváděných na obalech, které budou vyřízeny v rámci jakékoliv žádosti vyřizované  po 2. 4. 2013, se již nadále nebude nacházet razítko „SCHVÁLENO“ a nebudou označeny jako přílohy k rozhodnutí/sdělení/oznámení. Místo toho budou SPC a PIL označeny pouze spisovou značkou řízení, v rámci kterého byly vyřízeny.