Informativní přehled skupin léčivých látek dle přílohy č. 2

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) poskytuje pro informaci přehled skupin léčivých látek dle Přílohy č. 2 jak ve znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb., v platném znění“), tak ve znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, platném do 30.11.2011 (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb., ve znění platném do 30.11.2011“).  

Tento přehled  je pomůckou při zjišťování existence hrazeného léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely při aplikaci postupu podle ustanovení § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, a Ústav jej zpracoval výhradně pro svou interní potřebu, a jako takový má pouze orientační, nezávaznou a pracovní povahu. Přehled není možné považovat za úplnou informaci o všech léčivých látkách spadajících do skupin podle Přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, a to s ohledem na jeho nutnou proměnlivost na základě probíhajících správních řízení.

 Konkrétní posouzení, zda léčivá látka odpovídá svou povahou určité skupině podle Přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, Ústav v zájmu naplnění požadavku plné úhrady alespoň jednoho léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely v této konkrétní skupině podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, provádí v rámci správních řízení o stanovení výše a podmínek úhrady a uvádí jej v části  „Zařazení léčivých látek do skupin podle přílohy 2“ hodnotící zprávy, a to na základě charakteristiky a účinku léčivé látky, jak je vždy následně podrobně popsáno v části „Charakteristika léčivých látek“ hodnotící zprávy.

 Ústav nezaručuje úplnost a aktuálnost dat v uvedeném přehledu, a to zejména s ohledem na probíhající správní řízení a uvedení léčivých látek, resp. léčivých přípravků/potravin pro zvláštní lékařské účely, o kterých doposud neproběhla tzv. druhá hloubková revize, a které jsou v přehledu uvedeny na základě předchozího znění Přílohy č. 2 podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění platném do 30. 11. 2011.

 

Skupiny léčivých látek dle Přílohy 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

znění přílohy platné do 30. 11. 2011

 

pdf.pngSkupiny léčivých látek dle Přílohy 2 zákona č. 48-1997 Sb. ve znění platném do 30.11.2011, soubor typu pdf, (185,73 kB)

 

znění přílohy platné od 1. 4. 2012

 

xls.pngSkupiny léčivých látek dle Přílohy 2_zákona č. 48-1997 Sb. v platném znění (stav k 11. 10. 2016).xlsx, soubor typu xlsx, (45,7 kB)

 

 archiv:

Skupiny léčivých látek dle Přílohy 2 platné k 1. 4. 2012 vydání stav do

pdf.pngSkupiny léčivých látek dle Přílohy 2

4. 10. 10. 2016

pdf.pngSkupiny léčivých látek dle Přílohy 2

3. 4. 5. 2016

pdf.pngSkupiny léčivých látek dle Přílohy 2

2. 28. 4. 2015

pdf.pngSkupiny léčivých látek dle Přílohy 2

1. 12. 1. 2013