Informační dopis - Xofigo

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci se společností Bayer informují o zvýšeném riziku úmrtí a fraktur v randomizovaném klinickém hodnocení radium-223 dichloridu v kombinaci s abirateron acetátem a prednisonem/prednisolonem.  

Oddělení farmakovigilance
11. 12. 2017

Xofigo – zákaz používání v kombinaci s přípravkem Zytiga a prednisonem či prednisolonem, 09.03.2018

SÚKL informuje o zvýšeném riziku úmrtí a zlomenin v probíhající klinické studii.