Informační dopis - VFEND

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se dlouhodobého použití léčivého přípravku VFEND (vorikonazol), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Pfizer Ltd., Sandwich, Kent) zdravotnickým pracovníkům.  

Informační dopis - VFEND.pdf Informační dopis - VFEND.pdf (166,84 KB)

 

Oddělení farmakovigilance
29. 9. 2010