Informační dopis - Tasigna

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Tasigna (nilotinib), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis s.r.o., Praha) zdravotnickým pracovníkům.  

Informační dopis TASIGNA.pdf Informační dopis TASIGNA.pdf (551,07 KB)

Oddělení farmakovigilance

8.11.2010