Informační dopis - Scintimun

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Scintimun 1 mg Kit pro přípravu radiofarmaka, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (CIS BIO INTERNATIONAL) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Oddělení farmakovigilance
1. 4. 2011