Informační dopis - RoActemra

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku RoActemra (tocilizumab), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Roche s r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Oddělení farmakovigilance
30.11.2010