Informační dopis - Roaccutane

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se souvislosti podávání isotretioninu (Roaccutane) s rozvojem závažných kožních reakcí, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Roche s.r.o., Praha) zdravotnickým pracovníkům.  

Informační dopis - Roaccutane.pdf Informační dopis - Roaccutane.pdf (102,36 KB)

 

Oddělení farmakovigilance
25.10.2010