Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Revlimid (lenalidomid), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Celgene s r.o.) zdravotnickým pracovníkům  

Informační dopis Revlimid.pdf Informační dopis Revlimid.pdf (823,19 KB)
Aktualizace provedené v informacích o přípravku REVLIMID.pdf Aktualizace provedené v informacích o přípravku REVLIMID.pdf (77,23 KB)

Oddělení farmakovigilance

2. 12. 2010