Informační dopis - NovoSeven

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NovoSeven (Eptacogum alfa), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novo Nordisk s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

Informační dopis pro lékaře NovoSeven.pdf Informační dopis pro lékaře NovoSeven.pdf (290,05 KB)
Informační dopis pro lékárníky NovoSeven.pdf Informační dopis pro lékárníky NovoSeven.pdf (289,65 KB)

Oddělení farmakovigilance

10.11.2010