Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Sanofi-Aventis s. r. o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

 

Oddělení farmakovigilance
26. 1. 2011