Informační dopis - Mistabron

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis týkající se stahování přípravku Mistabron, inh. sol. z trhu, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (UCB s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

Oddělení farmakovigilance
7. 6. 2011

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2011, 03.06.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku MISTABRON inh.sol. 6x3ml, více šarží, z úrovně zdravotnických zařízení.