Informační dopis - Lucentis

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Lucentis (ranibizumabum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis spol. s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

Informační dopis - Lucentis.pdf Informační dopis - Lucentis.pdf (400,16 KB)

 

Oddělení farmakovigilance
16. 2. 2011