Informační dopis - Ebixa

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících předávkování v souvislosti s omylem při podávání přípravku Ebixa, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci ( H. Lundbeck A/S ) zdravotnickým pracovníkům.  

Informační dopis - Ebixa.pdf Informační dopis - Ebixa.pdf (167,92 KB)

Oddělení farmakovigilance

18.10.2010