Informační dopis - Dianeal, Extraneal, Nutrineal

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Dianeal, Extraneal, Nutrineal (peritoneální roztoky), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Baxter Czech spol. s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

Informační dopis - Dianeal, Extraneal, Nutrineal.pdf Informační dopis - Dianeal, Extraneal, Nutrineal.pdf (141,95 KB)

Oddělení farmakovigilance

17. 2. 2011