Informační dopis - DACLIZUMAB, ZINBRYTA

SÚKL informuje o významném omezení použití p ř ípravku v souvislosti s fatálním p ř ípadem fulminantního jaterního selhání.    

Oddělení Farmakovigilance
17. 7. 2017

Zinbryta – okamžité pozastavení registrace a stažení z oběhu v EU, 07.03.2018

SÚKL informuje že, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila bezodkladné pozastavení registrace a stažení z oběhu léčivého přípravku Zinbryta (daclizumab beta).