Informační dopis - Bioparox

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Bioparox, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Les Laboratories Servier  

Oddělení farmakovigilance
23. 6. 2015

BIOPAROX– změny používání, 23.06.2015

SÚKL informuje o změně používání léčivého přípravku Bioparox, držitele rozhodnutí o registraci Les Laboratories Servier.

Fusafungin (Bioparox) – zahájeno přehodnocení, 14.09.2015

Bylo zahájeno celoevropské přehodnocení léčivých přípravků s obsahem antibiotika fusafungin za účelem podrobnějšího posouzení přínosů a rizik této lokální léčby.