Informace SÚKL pro distributory

Upřesňující informace ke sběru hlášení dodávek distribuovaných léčivých přípravků dle pokynu DIS-13 verze 4 za 1. čtvrtletí 2011.  

V souladu s pokynen DIS-13 verze 4 se hlášení o dodávkách distribuovaných humánních léčivých přípravků od 1. 1. 2011 zasílá pouze způsobem v tomto pokynu uvedeným.

Hlášení za 1. čtvrtletí 2011 musí být zasláno v souladu s výše uvedeným pokynem do 10. 4. 2011 včetně, v členění na jednotlivé měsíce leden až březen 2011.

 

Přístupové údaje do produkčního prostředí budou vygenerovány na základě písemné žádosti.
Formulář žádosti je dostupný na stránkách SÚKL http://www.sukl.cz/leciva/pokyny-a-formulare-5.

Vyplněnou žádost zašlete na adresu:

Sekce informatiky
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10 

 
 Kontaktní adresa pro informace k pokynu DIS-13 verze 4: informatika@sukl_cz 

 

Sekce informatiky
22. 2. 2011

DIS 13 - verze 4, 31.12.2010

Hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků

Informace pro distributory, 04.03.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje malé distributory o webové aplikaci pro hlášení podle pokynu DIS-13.